Gå til innholdet
Meny

Advokat Jon Alshus
Født: 1952
Cand jur: 1980
Advokat: 1991
Egen advokatpraksis: 1995
Spesialfag i vegtrafikkrett og rettsinformatikk, Universitetet i Oslo

Advokat Katharina Vig Lunde (MNA)
Født: 1978
Cand.jur. og advokatfullmektig: 2006
Advokat: 2009
Egen advokatpraksis: 2010

Ekstra spesialfag/valgfag i internasjonal privatrett, Universitetet i Oslo, 2016
Spesialoppgave i vitnepsykologi/strafferett, Universitetet i Oslo, 2006
Digitale utgivelser UiO: http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=40385
Spesialfag/valgfag i politi- og påtalerett, Universitetet i Bergen, 2006
Spesialfag/valgfag i barnerett og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, 2005

2016 og 2015: Mentor, mentorordningen i regi av Advokatforeningens kvinneutvalg

Kontakt oss

Ønsker du en uforpliktende vurdering av din sak? Fyll ut feltene under og vi tar kontakt.

Kontaktinformasjon

Advokat Jon Alshus:

Besøksadresse: Nedre Slottsgate 4, 0157 Oslo. 

Tlf: (+47) 951 46 357. E-post: jon@alshus.no
Org.nr: 974 256 673MVA


Advokat Katharina Vig Lunde:

Besøksadresse: Prinsens gate 22, 0157 Oslo.

Tlf: (+47) 949 88 979 E-post: katharina@alshus.no
Org.nr: 994 954 989MVA